A  worldbuilding project

The artistic project Tumbling Worlds explores material change and the creation of digital worlds by the artist Josefin Tingvall. By simulating degrading systems of wind, water, and movement using a stone tumbler, site-specific things and materials are mixed and worn against each other. The result of the project is a physical and digital material library containing the tumbled materials together with virtual game environments.

Tumbling Worlds is a transformative journey with a starting point in humanity's impact on earth's ever-changing environments and landscapes. Working with material-centered speculation, Tumbling Worlds examines our relationship to wear and tear, the loss of ascribed function, recognizable materiality, and the entanglement between the afterlife of consumer cultures and environmental processes. How do we relate to the unknown based on our everyday life?

Read more


Ett världsbyggande projekt

Det konstnärliga projektet Tumbling Worlds utforskar materiell förändring och skapandet av digitala världar av konstnären Josefin Tingvall. Genom att simulera nedbrytande system av vind, vatten och rörelse med hjälp av en stentumlare blandas platsspecifika saker och material och slits mot varandra. Resultatet av projektet är ett fysiskt och digitalt materialbibliotek som innehåller det tumlade materialet tillsammans med virtuella spelmiljöer.

Tumbling Worlds är en förändringsresa med utgångspunkt i mänsklighetens inverkan på jordens ständigt föränderliga miljöer och landskap. Genom att arbeta med material centrerad spekulation undersöker Tumbling Worlds vårt förhållande till slitage, förlusten av tillskriven funktion, igenkännbar materialitet och förvecklingen mellan efterlivet av konsumentkulturer och miljöprocesser. Hur förhåller vi oss till det okända utifrån vår vardag?
More information:


Website: https://josefintingvall.com/
Instagram: JosefinTingvall 
Contact: josefin.tingvall@gmail.com

The artwork Tumbling Worlds is a part of a Master of fine arts by Josefin Tingvall at HDK-Valand at Gothenburg University, 2024With support from:


Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse
Familjen Wikanders Stiftelse

Upcoming:


- Exhibition at ADA Formcenter Väst, 3-7 April
- Speculative Gatherings, Göteborg Maj, 2024

Additional Websites:


www.gu.se/evenemang/tumbling-worlds
adasweden.se/kalendern/tumbling-worlds-6162Copyright Josefin Tingvall 2024