Josefin Tingvall
Website: https://josefintingvall.com/
Contact: josefin.tingvall@gmail.com


English: Josefin Tingvall is a multidisciplinary artist focused on textiles and crafts. Her practice is rooted in a poetic and material enquiry into the dynamics, manipulation, and entanglements of objects and environments. She explores the themes of fragility, change, and the role of humans in our constructed world. Tingvall holds a degree in craft and design from Linköping University, a Master's in Fine Arts from Konstfack's Craft program, and has studied as a visiting student at the Royal Institute of Art in Stockholm. Tingvall has exhibited and been part of multiple national and international artistic projects. In 2021, She received Berit och Carl-Johan Wettergrens Stiftelses educational stipend for cultural workers to further their career through education; Tingvall has during a master of fine arts at HDK-Valand, Gothenburg University focused on artistic research and virtual world building in relation to contemporary materials which the project Tumbling Worlds is a part of. 

Svenska: Josefin Tingvall är en multidisciplinär konstnär inriktad på textil och hantverk. Hennes praktik bottnar i en poetisk och materiell undersökning av dynamiken, manipulationen och samantrasslingar av objekt och miljöer. Hon utforskar teman som skörhet, förändring och människans roll i vår konstruerade värld. Tingvall har en examen i hantverk och design från Linköpings universitet, en magisterexamen i konst från Konstfacks Hantverksprogram och har studerat som gäststudent vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Tingvall har ställt ut och varit en del av flera nationella och internationella konstnärliga projekt. 2021 fick hon Berit och Carl-Johan Wettergrens Stiftelses utbildningsstipendium för kulturarbetare för att främja sin karriär genom utbildning; Tingvall har under en master of fine arts vid HDK-Valand, Göteborgs universitet fokuserat på konstnärlig forskning och virtuellt världsbyggande i relation till samtida material som projektet Tumbling Worlds är en del av.
More information:


Website: https://josefintingvall.com/
Instagram: JosefinTingvall 
Contact: josefin.tingvall@gmail.com

The artwork Tumbling Worlds is a part of a Master of fine arts by Josefin Tingvall at HDK-Valand at Gothenburg University, 2024With support from:


Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse
Familjen Wikanders Stiftelse

Upcoming:


- Exhibition at ADA Formcenter Väst, 3-7 April
- Speculative Gatherings, Göteborg Maj, 2024

Additional Websites:


www.gu.se/evenemang/tumbling-worlds
adasweden.se/kalendern/tumbling-worlds-6162Copyright Josefin Tingvall 2024