Information: Tumbling Worlds

Tumbling Worlds är ett konstnärligt projekt om materiell förändring och spekulativt världsbyggande; föremål och material blandas och slits genom ett simulerat nedbrytningssystem inspirerat av vind, vatten och rörelse. I processen av förslitandet har insamlat material från platser körts genom en stentumlare; en liten snurrande maskin som egentligen är till för att polera stenar och fungerar i projektet som en konceptuell tidsmaskin.

I den parallella processen av material tumbling och spel-miljö byggande där former, dofter, texturer, färger och ljud leder till 3D-objekt och spekulativa virtuella världar undersöker projektet konsument kulturens inverkan på jordens föränderliga miljöer och spekulationens konstnärliga roll i en tid av flera akuta klimatförhållanden. Konstverket är en samling av fysiska och digitala material som formats till virtuella miljöer för att bjuda in besökaren till en liminal plats där minnen, tankar och associationer om förändring samverkar. I en tid där varningar om miljöförändringar och katastrofer ständigt följer varandra, försöker projektet Tumbling Worlds skapa en relation med okända framtida miljöer utifrån det som finns idag. Under ett år har fyra olika spelmiljöer baserade på platsspecifika material skapats: Göteborgs turistbutik, Vasagatan i Göteborg, Självporträtt som utgår från konstnärens egna vardag och Slakthuset med utgångspunkt i Slakthuset i Göteborg.

En spelmiljö består av ett omfattande system av filer och mappar som är anslutna i en datorprogramvara. Den fotobaserade metoden som används i detta projekt för att skapa 3D-material (PBR/Photo-Based Renderings) består av bilder arrangerade i lager som tillsammans bildar 3D-materialet. Med en tydlig skillnad från den fysiska världen med tunga stenar, böljande tyg och massivt trä, är 3D-objekt bara tunna skal av form (mesh) och bild (PBR-material). I Tumbling Worlds har de olika lagren och filerna gjorts fysiskt, från att skissa former av 3D-objekt utskurna från presenning i skala till handmålade texturlager för 3d-material. 3D-materialen i den virtuella världen är en typ av hybrid där lagren inte längre var dator-perfekt gjorda för varandra utan istället ett mittemellan, en mötespunkt mellan ett tumlat material, svamp drag av akrylfärg, handrörelser och uppfattningar om material och texturer.

Josefin Tingvall är en multidisciplinär konstnär som utforskar teman om skörhet, förändring och människans roll i vår konstruerade värld. Läs mer

Andra texter gjorda i anslutning till projektet:

Essay in Speculative Gatherings:
The poetics in the Normal-map - PDF


MFA Essay:
Art as continuation of the world, 2024 - PDF


Utvalda källor som används i Project:

Persson, Lina. Return of the Silurians. 2017. Video installation. Gotland Art Museum. 

Schaag, Katie. ‘Plastiglomerates, Microplastics, Nanoplastics: Toward a Dark Ecology of Plastic Performativity’. Performance Research 25, no. 2 (17 February 2020): 14–21.

Nabbteeri. Whatever Lives Bends Down. 2023. Installation. Färgfabriken, Stockholm https://fargfabriken.se/sv/pa-gang/nabbteeri/.

K., Le Guin Ursula, and Donna Jeanne Haraway. Carrier bag theory of fiction. London: IGNOTA Books, 2020.

Jensen, Henrik, and Tomas Akenine-Moller. ‘The Race for Real-Time Photorealism’. American Scientist 98, no. 2 (2010)

State of the Art – Elements for Critical Thinking and Doing, 276. Bioart Society, 2023. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1769772&dswid=5335.

Jazvac, Kelly. Plasticglomerates, 2013, Geological collection. https://kellyjazvac.com/Rock-Record.

Bennett, Jane. Vibrant Matter: A Political Ecology of Things. Durham: Duke University Press, 2010. 

Haraway, Donna J. Staying with the Trouble, making kin in the Chthulucene. Durham: Duke University Press, 2016. 

More information:


Website: https://josefintingvall.com/
Instagram: JosefinTingvall 
Contact: josefin.tingvall@gmail.com

The artwork Tumbling Worlds is a part of a Master of fine arts by Josefin Tingvall at HDK-Valand at Gothenburg University, 2024With support from:


Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse
Familjen Wikanders Stiftelse

Upcoming:


- Exhibition at ADA Formcenter Väst, 3-7 April
- Speculative Gatherings, Göteborg Maj, 2024

Additional Websites:


www.gu.se/evenemang/tumbling-worlds
adasweden.se/kalendern/tumbling-worlds-6162Copyright Josefin Tingvall 2024